ÂN NAM QUÁN 311 NGUYỄN THÁI BÌNH, Q.TÂN BÌNH

ÂN NAM QUÁN 311 NGUYỄN THÁI BÌNH, Q.TÂN BÌNH
Chút hương vị miền Trung giữa Lòng Sài Gòn Restaurant 1: 51B Tú xương Str, Ward 7, Dist 3 – Tel: (08)3932 6865 Restaurant 2: 59 Nguyen Binh Khiem Str,Chút hương vị miền Trung giữa Lòng Sài Gòn Restaurant 1: 51B Tú xương Str, Ward 7, Dist 3 – Tel: (08)3932 6865 Restaurant 2: 59 Nguyen Binh Khiem Str,Chút hương vị miền Trung giữa Lòng Sài Gòn Restaurant 1: 51B Tú xương Str, Ward 7, Dist 3 – Tel: (08)3932 6865 Restaurant 2: 59 Nguyen Binh Khiem Str,